Wat zijn mogelijkheden om wet en regelgeving te ontlopen?

Besef dat het woord experiment, proeftuin, showcase meestal geen enkele juridische betekenis heeft edoch in de praktijk ruimte creëert om belemmeringen te omlopen. Deze termen creëren een ‘me too’ effect; je wilt / moet er wel aan meedoen.