Innovatieve contractvormen, innovatieve waterkeringen