Multiwaterwerk, verkenning vervangingsopgave van de natte kunstwerken