Kennisbank

Onderwerp:
Advies Zandhonger Oosterschelde 2009 Advies Zandhonger Oosterschelde 2011 Analyse innoveren in de driehoek Casus rapport Floating Life Almere: Verkenning multi-actor business modelling Detachering DP IJsselmeer (presentatie:Marktverkennen in het DP) Eindrapportage, Innovatielessen MIA Water Evaluatie marktverkenning Afsluitdijk Experimenteren in de delta, Leerervaringen rondom experimenteerruimte in waterprojecten Gamestorm 2011 presentatie Gamestorm 2011 verslag Innovatieve contractvormen, innovatieve waterkeringen Innoveren in deltatechnologie: omgaan met belemmeringen als essentie van vernieuwing Intellectueel eigendom, open innovatie en marktconsultatie Intellectueel eigendom, open innovatie en marktconsultatie Key factors to accelerate innovation lessons from the Dutch water and construction sector Leren van de doorwerking van innovatieprogramma’s. Marktconsultatie Nederrijn Memo WGIV Spiegelgroep Deltaprogramma Multiwaterwerk, verkenning vervangingsopgave van de natte kunstwerken Naar succesvol innoveren en implementeren Positiespel samenwerkingspartners Programma van Eisen Serious Game Sneller innoveren Revolving Fund Advies Revolving Fund Factsheet Serious Game ”Sneller innoveren” Sneller en beter in de watersector, betekenis commissie Elverding Watersector Verkenning multi-actor business modelling Verslag evaluatie innovatief aanbestedingsproces Rivierenland Verslag evaluatie innovatief aanbestedingsproces Rivierenland Verslag marktconsultatie Uiterwaardvergravingen Neder-Rijn Versnellingsworkshop Friese Kust