Winst beperkt

Behoort tot de belemmering: Urgentie

Sommige innovaties leveren relatief gezien een beperkte winst op. De meerwaarde is onvoldoende groot om de veranderingen in gang te zetten. In dit geval is er vaak te weinig interesse om de innovatie door te voeren.


Praktijkervaringen: Winst beperkt

Geen praktijkervaringen gevonden

Andere innovatiehobbels behorende bij: Urgentie