Deze website is een platform en leeromgeving voor innoverend Nederland. Zij laat zien hoe Nederland werkt aan innovaties in de Deltatechnologie sector en wat de geleerde lessen tot nu toe zijn. De leesrichting van de site is belemmering – innovatie hobbel – praktijkervaring- case of net anders om, zie over deze site. Laat u inspireren door innovaties in de sector. En draag zelf praktijkervaringen aan om collectief te leren over innovaties. Deze leeromgeving en dit platform is geïnitieerd door de Werkgroep Innovatieversnelling van het Netwerk Deltatechnologie en haar partners met financiële ondersteuning van de Maatschappelijke Innovatieagenda Water en Rijkswaterstaat. De TKI Deltatechnologie pakt nu het stokje over om deze site te continueren.