Kosten en baten in verkenningsfase lastig in beeld te brengen

Omschrijving Het blijkt moeilijk om voor business cases ook een kosten-batenanalyse (KBA) te maken. Vaak ontbreekt in vroegere fasen de informatie om zo”n KBA op te stellen en daarmee het mogelijke succes van een business case te onderbouwen. De stap … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Kosten en baten in verkenningsfase lastig in beeld te brengen

Waarde van kennis

Het bepalen van de waarde van kennis in innovatieprojecten is een lastige zaak. Het bedrijfsleven is vaak niet genegen om voor de specialistische kennis van de kennisinstellingen te betalen. Als de overheid dan ook in gebreke blijft wordt het voor … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Waarde van kennis

Planning en proces weerbarstiger bij innovatie

Omschrijving Binnen het Inside project is het innovatieve karakter van het project onderschat. Een innovatie traject brengt per definitie onzekerheden met zich mee. Onzekerheden in ‘tijd’ en ‘geld’. Door het onderschatten van de grootte van deze onzekerheden ontstond additionele vertraging … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Planning en proces weerbarstiger bij innovatie