Samenwerken met vergunningverleners

Omschrijving Wet en regelgeving, vergunningen en procedures vormen een belangrijk aandachtsgebied wanneer realisatie van een fysiek experiment in zicht komt. Dat kan zowel leiden tot het over het hoofd zien van belangrijke details bij de voorbereiding alsook tot inschattingen aan … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Samenwerken met vergunningverleners

Contractuele spelregels en systematiek RWS

Omschrijving  Binnen de systematiek en spelregels van RWS is er weinig ruimte voor innovatieve aanpak. Dit maakt dat niet alle innovatieve kennis benut wordt binnen het project. Interventie Er is een marktconsulatie georganiseerd in samenwerking met het publiek-private netwerk Deltatechnologie … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Contractuele spelregels en systematiek RWS

Juridische belemmering voor terugverdienmogelijkheden

Omschrijving Er zijn juridische beperkingen voor het kunnen terugverdienen van innovatie investeringen. Partijen die voorkennis hebben worden in een vervolgfase uitgesloten. Hierdoor is het niet aantrekkelijk om creatief mee te denken in een beginfase. Een belemmering die voortvloeit uit de … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Juridische belemmering voor terugverdienmogelijkheden

Onderbouwen beheersoordeel

Omschrijving  Belemmering het is makkelijker om aan te tonen dat een dijk afgkeurd wordt dan aan te tonen middels monitoring (in dit geval via on-line senorring) dat een kering de volgende 10 a 15 jaar operationeel voldoet aan het gewenste … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Onderbouwen beheersoordeel

Het ontwikkelen van arrangementen voor risicobeheersing

Omschrijving De recreatie en ruimte doelstellingen maken openbare toegankelijkheid van de Zandmotor strikt wenselijk. Zwemveiligheid staat op de agenda vanaf de start van de voorbereidingen, bijvoorbeeld rond de mogelijkheid van vorming van muien. De keuze voor een ontwerp met een … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Het ontwikkelen van arrangementen voor risicobeheersing

Te sterke focus op scope en bevoegdheden

Er is een te sterke prikkel om binnen de projectscope te blijven, door focus op snelheid en risico aversie. Bij grote uitvoeringsprojecten worden projectmanagers afgerekend op snelheid van “project delivery”. Multifunctionaliteit en/of een bredere scope van het project vergroten de … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Te sterke focus op scope en bevoegdheden

Praktijkproef mixed in place en dijkdeuvels

Omschrijving De lekdijk is tussen Kinderdijk en Schoonhoven over grote lengte instabiel. Aan de binnenzijde van de dijk staan vele woningen. Het versterken van deze dijk is zonder de panden te slopen niet eenvoudig. Met de INSIDE kan de dijk … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Praktijkproef mixed in place en dijkdeuvels