De verantwoordelijkheid bij mislukking van een experiment

Omschrijving De zandsuppleties werden nadrukkelijk als ‘experimenten’ gepresenteerd. Dit hield in dat expliciet de mogelijkheid werd benoemd dat de experimenten in relatie kunnen falen. Bij Oudemirdummerklif leidde dat tot zorg over de beheersbaarheid en kosten als het experiment niet de … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor De verantwoordelijkheid bij mislukking van een experiment

Praktijkproef mixed in place en dijkdeuvels

Omschrijving De lekdijk is tussen Kinderdijk en Schoonhoven over grote lengte instabiel. Aan de binnenzijde van de dijk staan vele woningen. Het versterken van deze dijk is zonder de panden te slopen niet eenvoudig. Met de INSIDE kan de dijk … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Praktijkproef mixed in place en dijkdeuvels

Planning en proces weerbarstiger bij innovatie

Omschrijving Binnen het Inside project is het innovatieve karakter van het project onderschat. Een innovatie traject brengt per definitie onzekerheden met zich mee. Onzekerheden in ‘tijd’ en ‘geld’. Door het onderschatten van de grootte van deze onzekerheden ontstond additionele vertraging … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Planning en proces weerbarstiger bij innovatie

Risico bij markt gelegd

De risicoverdeling is voor innovatieprojecten een lastig issue. Bij nieuwe contractvormen worden door de overheid vaak veel risico”s bij het bedrijfsleven gelegd, omdat de overheid graag risico’s mijdt. De keerzijde van deze werkwijze is dat de overheid vaak een te … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Risico bij markt gelegd

Risicomijdend gedrag en verdeling van risico’s

Omschrijving Waterschappen kunnen (al dan niet terecht) terughoudend zijn in het toelaten van nieuwe technieken bij dijkversterkingen. Vaak wordt de terughoudendheid ingegeven door onbekendheid en onzekerheden die gepaard gaan met nieuwe technieken. Ook is de vraag of de nieuwe techniek … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Risicomijdend gedrag en verdeling van risico’s