Onderbouwen beheersoordeel

Omschrijving  Belemmering het is makkelijker om aan te tonen dat een dijk afgkeurd wordt dan aan te tonen middels monitoring (in dit geval via on-line senorring) dat een kering de volgende 10 a 15 jaar operationeel voldoet aan het gewenste … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Onderbouwen beheersoordeel

Interne weerstand

Omschrijving Deze praktijkervaring gaat over dijkvernageling tijdens de voorgenomen pilot dijkversterking Bergambacht-Schoonhoven. Er werd interne weerstand ervaren binnen het waterschap. Interventie Als betrokkene bij Inside heb ik een intern gesprek geinitieerd met het management en met de projectleider met als doel om de pilot tot uitvoering … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Interne weerstand

Aanleg van tijdelijke autarkische nutsvoorzieningen

Aanleg van tijdelijke autarkische nutsvoorzieningen Een tijdelijke functie heeft ook tijdelijk behoefte aan drinkwater, energie en afvalverwerking. Veelal is het in afgelegen gebieden erg kostbaar om op de openbare nutsvoorziening aan te sluiten. Een tijdelijke, autarkische nutsvoorziening is daar een … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Aanleg van tijdelijke autarkische nutsvoorzieningen

Complexe bestuurs- en privaatrechtelijke procedures

Complexe bestuurs- en privaatrechtelijke procedures Er is weinig betrokkenheid en draagvlak bij de gemeente om gebruik > 5 jaar mogelijk te maken vanwege de benodigde complexe bestuurs- en privaatrechtelijke procedures en contracten. Interventie Er is samenwerking gezocht met het Netwerk … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Complexe bestuurs- en privaatrechtelijke procedures

De verantwoordelijkheid bij mislukking van een experiment

Omschrijving De zandsuppleties werden nadrukkelijk als ‘experimenten’ gepresenteerd. Dit hield in dat expliciet de mogelijkheid werd benoemd dat de experimenten in relatie kunnen falen. Bij Oudemirdummerklif leidde dat tot zorg over de beheersbaarheid en kosten als het experiment niet de … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor De verantwoordelijkheid bij mislukking van een experiment