Bestuurlijk commitment cruciaal

Omschrijving Het is gebleken dat het lastig is om bij de eerste bijeenkomsten van de Meerwaardescan de juiste deelnemers met het juiste mandaat aan tafel te krijgen. Interventie Bilaterale bestuurlijke overleggen (o.a. met wethouders) achteraf. Leereffect Voorafgaand aan het toepassen … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Bestuurlijk commitment cruciaal

Professioneel opdrachtgeverschap beperkt

Projecten in de GWW zijn vaak complex van aard met veel betrokken partijen. De opdrachtgever heeft de eindverantwoordelijkheid in dit proces. Een professioneel opdrachtgever heeft de uitdaging om de visie te bewaken, bestuurder te zijn en procesbewaker (inhoudelijke en procesmatige … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Professioneel opdrachtgeverschap beperkt

Planning en proces weerbarstiger bij innovatie

Omschrijving Binnen het Inside project is het innovatieve karakter van het project onderschat. Een innovatie traject brengt per definitie onzekerheden met zich mee. Onzekerheden in ‘tijd’ en ‘geld’. Door het onderschatten van de grootte van deze onzekerheden ontstond additionele vertraging … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Planning en proces weerbarstiger bij innovatie