Experimenteren in de fysieke leefomgeving, gesmoord door beleid, regels en procedures?

Omschrijving Experimenteren in de fysieke omgeving. Dingen anders doen. Dat roept een associatie met een eindeloos en taai gevecht met beleidskaders, wetten, procedures en vergunningen (die in dit geval zandwinning betreffen). Terughoudendheid om dingen anders te doen wordt vaak ingegeven … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Experimenteren in de fysieke leefomgeving, gesmoord door beleid, regels en procedures?

Experimenten framen in maatschappelijke en bestuurlijke perspectieven

Omschrijving Voor de provincie was de zandmotor vooral meer recreatie ruimte en een grotere veiligheid, dus argumenten die vooral de bewoners van de kustgemeenten aan zullen spreken. Het recreatieruimtekort gesignaleerd in het ‘Zuidvleugeldebat’ zadelde de provincie op met concrete recreatieruimte … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Experimenten framen in maatschappelijke en bestuurlijke perspectieven

Het toebedelen van verantwoordelijkheden kostte de nodige hoofdbrekens

Omschrijving Aanvankelijk had ieder zijn eigen rol: d erpovincie was eigenaar van het porject, het waterschap de beheerder in de toekomst. Wie bepaalt welke functionele eisen je aan het project moet gaan stellen? daardoor trad vertraging op in het maken … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Het toebedelen van verantwoordelijkheden kostte de nodige hoofdbrekens

Cultuurverschillen binnen en buiten project

Omschrijving RWS is een grote organisatie. Binnen en buiten het project zijn er verschillende culturen die invloed hebben op de samenwerking.  Interventie Interne en exterene omgeving zijn op bestuurlijk niveau meegenomen in de ontwikkelingen van het project om een optimale … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Cultuurverschillen binnen en buiten project

Samenwerken met vergunningverleners

Omschrijving Wet en regelgeving, vergunningen en procedures vormen een belangrijk aandachtsgebied wanneer realisatie van een fysiek experiment in zicht komt. Dat kan zowel leiden tot het over het hoofd zien van belangrijke details bij de voorbereiding alsook tot inschattingen aan … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Samenwerken met vergunningverleners

Interne weerstand

Omschrijving Deze praktijkervaring gaat over dijkvernageling tijdens de voorgenomen pilot dijkversterking Bergambacht-Schoonhoven. Er werd interne weerstand ervaren binnen het waterschap. Interventie Als betrokkene bij Inside heb ik een intern gesprek geinitieerd met het management en met de projectleider met als doel om de pilot tot uitvoering … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Interne weerstand

Omgang met tegengestelde korte en lange termijn belangen stakeholders

Omschrijving De stakeholders in het gebied peripieren tegenstrijdige korte en lange termijn belangen. De schelpdiersector beseft de eigen afhankelijkheid van het goed ecologisch functioneren van het Oosterschelde ecosysteem  de problemen die de zandhonger met zich meebrengen en de noodzaak tot … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Omgang met tegengestelde korte en lange termijn belangen stakeholders

Het ontwikkelen van arrangementen voor risicobeheersing

Omschrijving De recreatie en ruimte doelstellingen maken openbare toegankelijkheid van de Zandmotor strikt wenselijk. Zwemveiligheid staat op de agenda vanaf de start van de voorbereidingen, bijvoorbeeld rond de mogelijkheid van vorming van muien. De keuze voor een ontwerp met een … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Het ontwikkelen van arrangementen voor risicobeheersing

Onvoldoende delen van problemen

Bij alle partijen uit de driehoek staat het eigen belang, zelfbehoud en continuïteit voorop. Hierdoor  worden problemen onvoldoende gedeeld. Partijen stellen  zich te weinig kwetsbaar op om het te hebben over problemen, waardoor kansen voor innovatie  om een oplossing te … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Onvoldoende delen van problemen

Planning en proces weerbarstiger bij innovatie

Omschrijving Binnen het Inside project is het innovatieve karakter van het project onderschat. Een innovatie traject brengt per definitie onzekerheden met zich mee. Onzekerheden in ‘tijd’ en ‘geld’. Door het onderschatten van de grootte van deze onzekerheden ontstond additionele vertraging … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Planning en proces weerbarstiger bij innovatie