Meerwaarde toevoegen aan experiment in uitvoering

Omschrijving De looptijd van een innovatieprogramma zoals Bouwen met de Natuur is krap om een experiment voor te bereiden, te realiseren en voldoende tijd voor monitoring van effecten te hebben. Interventie Voor de zandsuppletie op de Galgeplaat is aangetikt en … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Meerwaarde toevoegen aan experiment in uitvoering

Aanhaken bij vraagstukken op bestaande (gebieds-)agenda

Omschrijving De tijdshorizon van een innovatieprogramma zoals Bouwen met de Natuur is krap om  een experiment te realiseren en voldoende tijd voor monitoring van effecten te hebben. De uiteindelijke evaluatie over effectiviteit en daarmee toekomstige toepasbaarheid is binnen dit tijdsbestek … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Aanhaken bij vraagstukken op bestaande (gebieds-)agenda

Business case niet rond te krijgen

Omschrijving Al gauw bleek dat de slijtage veel sneller ging dan verwacht. het kwaliteitsniveau ontwikkelde zich te traag, er waren te veel kritische productieomstandigheden bij de aanleg, de levensduur zou naar verwachting kleiner blijven dan bestaande technologie, en de met … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Business case niet rond te krijgen

Transparantie bieden om vertrouwen stakeholders te bieden

Omschrijving Ondernemers in de schelpdiersector twijfelden of bij de uitvoering van het project niet toch te veel sediment in de waterkolom gebracht zou worden. De effecten op de omliggende mosselpercelen vormden de achilleshiel. De uitdaging was met de stakeholders een … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Transparantie bieden om vertrouwen stakeholders te bieden

Zoektocht naar experimenteerruimte

Omschrijving Nadat in 2001 de vraagprijs door Rijkswaterstaat was uitgeschreven en drie consortia hun technieken verder mochten uitwerken, heeft het tot 2009 geduurd alvorens de technieken bij een daadwerkelijke dijkversterking gebruikt werden. Het ontbrak aan een persoon die ”zijn’” nek … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Zoektocht naar experimenteerruimte

Contractuele spelregels en systematiek RWS

Omschrijving  Binnen de systematiek en spelregels van RWS is er weinig ruimte voor innovatieve aanpak. Dit maakt dat niet alle innovatieve kennis benut wordt binnen het project. Interventie Er is een marktconsulatie georganiseerd in samenwerking met het publiek-private netwerk Deltatechnologie … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Contractuele spelregels en systematiek RWS

Leeromgeving

Om innovatie te stimuleren is een beschermde leeromgeving van belang waarin experimenten uitgevoerd kunnen worden. Zonder een dergelijke speelruimte is er onvoldoende mogelijkheid om te leren. Dat wordt veroorzaakt doordat het maken van fouten afgestraft wordt. “Thinking outside the box” … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Leeromgeving

Planning en proces weerbarstiger bij innovatie

Omschrijving Binnen het Inside project is het innovatieve karakter van het project onderschat. Een innovatie traject brengt per definitie onzekerheden met zich mee. Onzekerheden in ‘tijd’ en ‘geld’. Door het onderschatten van de grootte van deze onzekerheden ontstond additionele vertraging … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Planning en proces weerbarstiger bij innovatie