De rol van de samenstelling van een ontwerpteam

Omschrijving De samenstelling van een ontwerpteam bepaalt in hoge mate de focus van waaruit en de scope waarmee gewerkt wordt. Het werken met een smalle focus gericht op enkel effectiviteit van gesuppleerde kubieke meters als vernieuwende kustverdedigingsstrategie leidt niet tot … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor De rol van de samenstelling van een ontwerpteam

Bedrijven zoeken experimenteerruimte

Omschrijving Het is vaak niet eenvoudig om een plek te vinden waar een innovatie kan worden uitgevoerd. Interventie Bedrijven met innovaties en lokatiebeheerders in Zeeland zijn in workshops bij elkaar gebracht om te zoeken naar een match. Leereffect Schelphoek (zuidkust … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Bedrijven zoeken experimenteerruimte

Zoektocht naar experimenteerruimte

Omschrijving Nadat in 2001 de vraagprijs door Rijkswaterstaat was uitgeschreven en drie consortia hun technieken verder mochten uitwerken, heeft het tot 2009 geduurd alvorens de technieken bij een daadwerkelijke dijkversterking gebruikt werden. Het ontbrak aan een persoon die ”zijn’” nek … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Zoektocht naar experimenteerruimte

Kennisconstructie: Samenbrengen expertkennis, ervaringskennis en lekenkennis

Omschrijving De kennis die de experts aanleverden conflicteerde op wezenlijke punten met de kennis aanwezig bij partijen en personen in lokale arena’s. Met name bij de voorbereiding van het experiment in Hindeloopen kwam dit naar voren.  Gebrek aan vertrouwen in … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Kennisconstructie: Samenbrengen expertkennis, ervaringskennis en lekenkennis

Cultuurverschillen binnen en buiten project

Omschrijving RWS is een grote organisatie. Binnen en buiten het project zijn er verschillende culturen die invloed hebben op de samenwerking.  Interventie Interne en exterene omgeving zijn op bestuurlijk niveau meegenomen in de ontwikkelingen van het project om een optimale … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Cultuurverschillen binnen en buiten project

Onderbouwen beheersoordeel

Omschrijving  Belemmering het is makkelijker om aan te tonen dat een dijk afgkeurd wordt dan aan te tonen middels monitoring (in dit geval via on-line senorring) dat een kering de volgende 10 a 15 jaar operationeel voldoet aan het gewenste … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Onderbouwen beheersoordeel

Aanleg van tijdelijke autarkische nutsvoorzieningen

Aanleg van tijdelijke autarkische nutsvoorzieningen Een tijdelijke functie heeft ook tijdelijk behoefte aan drinkwater, energie en afvalverwerking. Veelal is het in afgelegen gebieden erg kostbaar om op de openbare nutsvoorziening aan te sluiten. Een tijdelijke, autarkische nutsvoorziening is daar een … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Aanleg van tijdelijke autarkische nutsvoorzieningen

Kennisoverdracht van projecten

Binnen de water- en infrasector wordt er veel gewerkt op basis van projecten. Men is onvoldoende in staat kennis die opgedaan wordt in projecten te vertalen naar andere projecten. Dit is zonde, omdat hiermee kennis en competenties niet meegenomen worden … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Kennisoverdracht van projecten