Omgaan met gebrekkige systeemkennis

Omschrijving Kennis over met name de optimale locaties in relatie tot systeemkenmerken was beperkt.  De belemmering was hoe om te gaan met deze onzekerheid. Interventie Door gebruik te maken van de oordelen van experts is meer, maar onzekere, systeemkennis ontwikkeld. … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Omgaan met gebrekkige systeemkennis

Terugverdientijd langer dan 10 jaar

Specifieke hobbel omschrijving Financieel is tijdelijk wonen en werken in pampushaven tot een periode van 10 jaar niet tot weinig interessant. Interventie Er is een onderzoek- en beïnvloedingsproces gestart om de gemeente te overtuigen om medewerking te verlenen voor gebruiksperiode … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Terugverdientijd langer dan 10 jaar

Kennis goed ontwerp experiment beperkt (stabiliteit en kosten)

Omschrijving De beschikbare kennis over met name de optimale ontwerpparameters voor oesterriffen was beperkt. Voorafgaande proeven met riffen van losse schelpen en bio-blokken hadden niet de gewenste effecten opgeleverd. Met name de stabiliteit liet te wensen over. Ook het zicht … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Kennis goed ontwerp experiment beperkt (stabiliteit en kosten)

Oog voor terugverdienmodellen

Omschrijving Door TTT zijn nog slechts een beperkt aantal op IP gebaseerde systemen in de markt uitgezet. Het blijkt erg lastig, om vanuit bestaande, op conventionele technologie gebaseerde, besteksinformatie te komen tot een hoogwaardiger, veelzijdiger of uitgebreider product, tenzij de … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Oog voor terugverdienmodellen