Verkeerde verwachting over ‘eigendom’ van een innovatie

Omschrijving Voor een marktpartij is het ontwikkelen van een innovatie, een investering in toekomstige werkvoorraad en/ of andere “waarde”. Voor de Inside technieken is dit (zij het in tweede instantie) niet anders geweest: de marktpartijen zijn aan het innovatie proces … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Verkeerde verwachting over ‘eigendom’ van een innovatie

Juridische belemmering voor terugverdienmogelijkheden

Omschrijving Er zijn juridische beperkingen voor het kunnen terugverdienen van innovatie investeringen. Partijen die voorkennis hebben worden in een vervolgfase uitgesloten. Hierdoor is het niet aantrekkelijk om creatief mee te denken in een beginfase. Een belemmering die voortvloeit uit de … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Juridische belemmering voor terugverdienmogelijkheden

Complexe bestuurs- en privaatrechtelijke procedures

Complexe bestuurs- en privaatrechtelijke procedures Er is weinig betrokkenheid en draagvlak bij de gemeente om gebruik > 5 jaar mogelijk te maken vanwege de benodigde complexe bestuurs- en privaatrechtelijke procedures en contracten. Interventie Er is samenwerking gezocht met het Netwerk … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Complexe bestuurs- en privaatrechtelijke procedures

Intellectueel eigendom

Uitvinders, ontwerpers, ontwikkelaars en auteurs kunnen hun werk beschermen via het intellectuele eigendomsrecht. Dit is het recht om anderen te verbieden beschermde creaties te gebruiken, tenzij zij daarvoor toestemming hebben gevraagd. Rechthebbenden krijgen zo de mogelijkheid om hun investeringen in … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Intellectueel eigendom