Nieuwe technologie, nieuw kennisspecialisme

Omschrijving De introductie van IP technologie betekent ook de introductie van een ander kennisspecialisme, dan tot nog toe leidend is aan boord van schepen. Deze verschuiving van het zwaartepunt in competenties is inmiddels in meerdere deelgebieden van scheeps- en offshorebouw … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe technologie, nieuw kennisspecialisme

Experimenten framen in maatschappelijke en bestuurlijke perspectieven

Omschrijving Voor de provincie was de zandmotor vooral meer recreatie ruimte en een grotere veiligheid, dus argumenten die vooral de bewoners van de kustgemeenten aan zullen spreken. Het recreatieruimtekort gesignaleerd in het ‘Zuidvleugeldebat’ zadelde de provincie op met concrete recreatieruimte … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Experimenten framen in maatschappelijke en bestuurlijke perspectieven

Het toebedelen van verantwoordelijkheden kostte de nodige hoofdbrekens

Omschrijving Aanvankelijk had ieder zijn eigen rol: d erpovincie was eigenaar van het porject, het waterschap de beheerder in de toekomst. Wie bepaalt welke functionele eisen je aan het project moet gaan stellen? daardoor trad vertraging op in het maken … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Het toebedelen van verantwoordelijkheden kostte de nodige hoofdbrekens

Complexe bestuurs- en privaatrechtelijke procedures

Complexe bestuurs- en privaatrechtelijke procedures Er is weinig betrokkenheid en draagvlak bij de gemeente om gebruik > 5 jaar mogelijk te maken vanwege de benodigde complexe bestuurs- en privaatrechtelijke procedures en contracten. Interventie Er is samenwerking gezocht met het Netwerk … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Complexe bestuurs- en privaatrechtelijke procedures

Inlevingsvermogen beperkt

Het is moeilijk om je in te leven in ander. Ook hebben mensen vaak al een vooringenomen beeld in hun hoofd van wat het belang van de andere partij in het innovatieproces is. Daarnaast zijn er verschillende perspectieven, waaruit men … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Inlevingsvermogen beperkt

Planning en proces weerbarstiger bij innovatie

Omschrijving Binnen het Inside project is het innovatieve karakter van het project onderschat. Een innovatie traject brengt per definitie onzekerheden met zich mee. Onzekerheden in ‘tijd’ en ‘geld’. Door het onderschatten van de grootte van deze onzekerheden ontstond additionele vertraging … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Planning en proces weerbarstiger bij innovatie