Te weinig urgentiegevoel

Omschrijving De algemene opinie over GFO is: “Jullie maken iets leuks en interessants, maar wie gaat dit specifiek gebruiken en hoe?”. Op het moment van een grote overstroming (bijvoorbeeld in Pakistan, in 2010) of in Bangkok in 2011, is er … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Te weinig urgentiegevoel

Omgaan met gebrekkige systeemkennis

Omschrijving Kennis over met name de optimale locaties in relatie tot systeemkenmerken was beperkt.  De belemmering was hoe om te gaan met deze onzekerheid. Interventie Door gebruik te maken van de oordelen van experts is meer, maar onzekere, systeemkennis ontwikkeld. … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Omgaan met gebrekkige systeemkennis

Ruimte voor experimenteren in de fysieke leefomgeving vinden en vasthouden

Omschrijving Voor experimenteren in de fysieke leefomgeving is essentieel dat de effecten kunnen worden vastgesteld. Het gaat bij de ecologische zandwinput om rekolonisatie en biodiversiteit.  Dat vraagt erom dat de locatie langere tijd onaangeroerd blijft. In de zandwinput van de … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Ruimte voor experimenteren in de fysieke leefomgeving vinden en vasthouden

Zoektocht naar experimenteerruimte

Omschrijving Nadat in 2001 de vraagprijs door Rijkswaterstaat was uitgeschreven en drie consortia hun technieken verder mochten uitwerken, heeft het tot 2009 geduurd alvorens de technieken bij een daadwerkelijke dijkversterking gebruikt werden. Het ontbrak aan een persoon die ”zijn’” nek … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Zoektocht naar experimenteerruimte

Experimenten framen in maatschappelijke en bestuurlijke perspectieven

Omschrijving Voor de provincie was de zandmotor vooral meer recreatie ruimte en een grotere veiligheid, dus argumenten die vooral de bewoners van de kustgemeenten aan zullen spreken. Het recreatieruimtekort gesignaleerd in het ‘Zuidvleugeldebat’ zadelde de provincie op met concrete recreatieruimte … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Experimenten framen in maatschappelijke en bestuurlijke perspectieven

Korte termijn versus Lange termijn

Omschrijving koppelen van projecten met een eigen dynamiek, planning en eigenaren. Veel dijken in het benedenrivierengebied kennen een heel gedifferentieerd beeld van een aaneenschakeling van losse individuele initiatieven, zonder een planmatige ontwikkelstrategie. Hierdoor ontstaat een stapeling van functies op en … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Korte termijn versus Lange termijn

Gebrek aan overzicht

Doordat de complexiteit is toegenomen worden vakgebieden steeds meer opgedeeld in kleinere specialismen met als gevolg versnippering: er zijn meer specialisten op meer deelgebieden en minder mensen die het overzicht hebben. Als je het geheel niet meer overziet, ligt de … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Gebrek aan overzicht