Transparantie bieden om vertrouwen stakeholders te bieden

Omschrijving Ondernemers in de schelpdiersector twijfelden of bij de uitvoering van het project niet toch te veel sediment in de waterkolom gebracht zou worden. De effecten op de omliggende mosselpercelen vormden de achilleshiel. De uitdaging was met de stakeholders een … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Transparantie bieden om vertrouwen stakeholders te bieden

Kennisconstructie: Samenbrengen expertkennis, ervaringskennis en lekenkennis

Omschrijving De kennis die de experts aanleverden conflicteerde op wezenlijke punten met de kennis aanwezig bij partijen en personen in lokale arena’s. Met name bij de voorbereiding van het experiment in Hindeloopen kwam dit naar voren.  Gebrek aan vertrouwen in … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Kennisconstructie: Samenbrengen expertkennis, ervaringskennis en lekenkennis

Omgang met tegengestelde korte en lange termijn belangen stakeholders

Omschrijving De stakeholders in het gebied peripieren tegenstrijdige korte en lange termijn belangen. De schelpdiersector beseft de eigen afhankelijkheid van het goed ecologisch functioneren van het Oosterschelde ecosysteem  de problemen die de zandhonger met zich meebrengen en de noodzaak tot … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Omgang met tegengestelde korte en lange termijn belangen stakeholders

Het ontwikkelen van arrangementen voor risicobeheersing

Omschrijving De recreatie en ruimte doelstellingen maken openbare toegankelijkheid van de Zandmotor strikt wenselijk. Zwemveiligheid staat op de agenda vanaf de start van de voorbereidingen, bijvoorbeeld rond de mogelijkheid van vorming van muien. De keuze voor een ontwerp met een … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Het ontwikkelen van arrangementen voor risicobeheersing

Omgang met onzekerheden en risico’s rond de Zandmotor

Omschrijving De voorspelbaarheid van het gedrag van megasuppleties is beperkt.  Dit brengt onzekerheden en risico’s met zich mee.  Sommige daarvan wegen zwaar, andere wat minder. Volledige kennis en zekerheid is er natuurlijk nooit. De belemmering en tevens uitdaging is de … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Omgang met onzekerheden en risico’s rond de Zandmotor

Laveren door een labyrint belangen en agenda’s

Omschrijving Bestuurlijke en maatschappelijke belangen en risicopercepties schuurden geregeld met de gewenste ontwerpparameters: De mogelijke verzanding van de haven van Scheveningen werd bijvoorbeeld op de agenda gezet. Vanuit Rotterdam was een duincompensatieverplichting aan de orde die beperkingen aan de zeewaartse … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Laveren door een labyrint belangen en agenda’s

De verantwoordelijkheid bij mislukking van een experiment

Omschrijving De zandsuppleties werden nadrukkelijk als ‘experimenten’ gepresenteerd. Dit hield in dat expliciet de mogelijkheid werd benoemd dat de experimenten in relatie kunnen falen. Bij Oudemirdummerklif leidde dat tot zorg over de beheersbaarheid en kosten als het experiment niet de … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor De verantwoordelijkheid bij mislukking van een experiment

Risicomijdend gedrag en verdeling van risico’s

Omschrijving Waterschappen kunnen (al dan niet terecht) terughoudend zijn in het toelaten van nieuwe technieken bij dijkversterkingen. Vaak wordt de terughoudendheid ingegeven door onbekendheid en onzekerheden die gepaard gaan met nieuwe technieken. Ook is de vraag of de nieuwe techniek … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Risicomijdend gedrag en verdeling van risico’s