Ruimte voor experimenteren in de fysieke leefomgeving vinden en vasthouden

Omschrijving Voor experimenteren in de fysieke leefomgeving is essentieel dat de effecten kunnen worden vastgesteld. Het gaat bij de ecologische zandwinput om rekolonisatie en biodiversiteit.  Dat vraagt erom dat de locatie langere tijd onaangeroerd blijft. In de zandwinput van de … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Ruimte voor experimenteren in de fysieke leefomgeving vinden en vasthouden

Experimenteren in de fysieke leefomgeving, gesmoord door beleid, regels en procedures?

Omschrijving Experimenteren in de fysieke omgeving. Dingen anders doen. Dat roept een associatie met een eindeloos en taai gevecht met beleidskaders, wetten, procedures en vergunningen (die in dit geval zandwinning betreffen). Terughoudendheid om dingen anders te doen wordt vaak ingegeven … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Experimenteren in de fysieke leefomgeving, gesmoord door beleid, regels en procedures?

Cultuurverschillen binnen en buiten project

Omschrijving RWS is een grote organisatie. Binnen en buiten het project zijn er verschillende culturen die invloed hebben op de samenwerking.  Interventie Interne en exterene omgeving zijn op bestuurlijk niveau meegenomen in de ontwikkelingen van het project om een optimale … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Cultuurverschillen binnen en buiten project

Samenwerken met vergunningverleners

Omschrijving Wet en regelgeving, vergunningen en procedures vormen een belangrijk aandachtsgebied wanneer realisatie van een fysiek experiment in zicht komt. Dat kan zowel leiden tot het over het hoofd zien van belangrijke details bij de voorbereiding alsook tot inschattingen aan … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Samenwerken met vergunningverleners

Contractuele spelregels en systematiek RWS

Omschrijving  Binnen de systematiek en spelregels van RWS is er weinig ruimte voor innovatieve aanpak. Dit maakt dat niet alle innovatieve kennis benut wordt binnen het project. Interventie Er is een marktconsulatie georganiseerd in samenwerking met het publiek-private netwerk Deltatechnologie … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Contractuele spelregels en systematiek RWS

Korte termijn versus Lange termijn

Omschrijving koppelen van projecten met een eigen dynamiek, planning en eigenaren. Veel dijken in het benedenrivierengebied kennen een heel gedifferentieerd beeld van een aaneenschakeling van losse individuele initiatieven, zonder een planmatige ontwikkelstrategie. Hierdoor ontstaat een stapeling van functies op en … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Korte termijn versus Lange termijn

Aanleg van tijdelijke autarkische nutsvoorzieningen

Aanleg van tijdelijke autarkische nutsvoorzieningen Een tijdelijke functie heeft ook tijdelijk behoefte aan drinkwater, energie en afvalverwerking. Veelal is het in afgelegen gebieden erg kostbaar om op de openbare nutsvoorziening aan te sluiten. Een tijdelijke, autarkische nutsvoorziening is daar een … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Aanleg van tijdelijke autarkische nutsvoorzieningen

Complexe bestuurs- en privaatrechtelijke procedures

Complexe bestuurs- en privaatrechtelijke procedures Er is weinig betrokkenheid en draagvlak bij de gemeente om gebruik > 5 jaar mogelijk te maken vanwege de benodigde complexe bestuurs- en privaatrechtelijke procedures en contracten. Interventie Er is samenwerking gezocht met het Netwerk … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Complexe bestuurs- en privaatrechtelijke procedures

Omgang met tegengestelde korte en lange termijn belangen stakeholders

Omschrijving De stakeholders in het gebied peripieren tegenstrijdige korte en lange termijn belangen. De schelpdiersector beseft de eigen afhankelijkheid van het goed ecologisch functioneren van het Oosterschelde ecosysteem  de problemen die de zandhonger met zich meebrengen en de noodzaak tot … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Omgang met tegengestelde korte en lange termijn belangen stakeholders

Elkaars ruimte niet benutten

Alle partijen in de driehoek zijn aan het bezuinigen: de overheid moet meer doen met minder, kennisinstellingen kampen met teruglopende geldstromen en druk om te valoriseren en het bedrijfsleven probeert tijdens de crisis het hoofd boven water te houden door … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Elkaars ruimte niet benutten