Het vinden van fysieke experimenteerruimte

Omschrijving Het vinden van fysieke ruimte om te experimenteren heeft de nodige inspanning gekost. De ambitie was te demonstreren dat Building with Nature ook goed kan werken in gebieden met een beperkte dynamiek (golven, getijden en wind). Het zoekgebied betrof … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Het vinden van fysieke experimenteerruimte

De rol van de samenstelling van een ontwerpteam

Omschrijving De samenstelling van een ontwerpteam bepaalt in hoge mate de focus van waaruit en de scope waarmee gewerkt wordt. Het werken met een smalle focus gericht op enkel effectiviteit van gesuppleerde kubieke meters als vernieuwende kustverdedigingsstrategie leidt niet tot … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor De rol van de samenstelling van een ontwerpteam

Meerwaarde toevoegen aan experiment in uitvoering

Omschrijving De looptijd van een innovatieprogramma zoals Bouwen met de Natuur is krap om een experiment voor te bereiden, te realiseren en voldoende tijd voor monitoring van effecten te hebben. Interventie Voor de zandsuppletie op de Galgeplaat is aangetikt en … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Meerwaarde toevoegen aan experiment in uitvoering

Aanhaken bij vraagstukken op bestaande (gebieds-)agenda

Omschrijving De tijdshorizon van een innovatieprogramma zoals Bouwen met de Natuur is krap om  een experiment te realiseren en voldoende tijd voor monitoring van effecten te hebben. De uiteindelijke evaluatie over effectiviteit en daarmee toekomstige toepasbaarheid is binnen dit tijdsbestek … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Aanhaken bij vraagstukken op bestaande (gebieds-)agenda

Bedrijven zoeken experimenteerruimte

Omschrijving Het is vaak niet eenvoudig om een plek te vinden waar een innovatie kan worden uitgevoerd. Interventie Bedrijven met innovaties en lokatiebeheerders in Zeeland zijn in workshops bij elkaar gebracht om te zoeken naar een match. Leereffect Schelphoek (zuidkust … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Bedrijven zoeken experimenteerruimte

Zoektocht naar experimenteerruimte

Omschrijving Nadat in 2001 de vraagprijs door Rijkswaterstaat was uitgeschreven en drie consortia hun technieken verder mochten uitwerken, heeft het tot 2009 geduurd alvorens de technieken bij een daadwerkelijke dijkversterking gebruikt werden. Het ontbrak aan een persoon die ”zijn’” nek … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Zoektocht naar experimenteerruimte

Experimenteren in de fysieke leefomgeving, gesmoord door beleid, regels en procedures?

Omschrijving Experimenteren in de fysieke omgeving. Dingen anders doen. Dat roept een associatie met een eindeloos en taai gevecht met beleidskaders, wetten, procedures en vergunningen (die in dit geval zandwinning betreffen). Terughoudendheid om dingen anders te doen wordt vaak ingegeven … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Experimenteren in de fysieke leefomgeving, gesmoord door beleid, regels en procedures?

Experimenten framen in maatschappelijke en bestuurlijke perspectieven

Omschrijving Voor de provincie was de zandmotor vooral meer recreatie ruimte en een grotere veiligheid, dus argumenten die vooral de bewoners van de kustgemeenten aan zullen spreken. Het recreatieruimtekort gesignaleerd in het ‘Zuidvleugeldebat’ zadelde de provincie op met concrete recreatieruimte … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Experimenten framen in maatschappelijke en bestuurlijke perspectieven

Contractuele spelregels en systematiek RWS

Omschrijving  Binnen de systematiek en spelregels van RWS is er weinig ruimte voor innovatieve aanpak. Dit maakt dat niet alle innovatieve kennis benut wordt binnen het project. Interventie Er is een marktconsulatie georganiseerd in samenwerking met het publiek-private netwerk Deltatechnologie … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Contractuele spelregels en systematiek RWS

Flexibele projectorganisatie: iteratief ontwerpen en realiseren

Omschrijving In een programmaperiode van vier jaar moest het experiment voorbereid en gerealiseerd worden en de effecten gemonitord worden. Het gaat bij het experiment ecologische zandwinput om rekolonisatie  en biodiversiteit, langdurige monitoring is daarmee onvermijdelijk. Gezien de doorlooptijd van het … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Flexibele projectorganisatie: iteratief ontwerpen en realiseren