Doel

Ervaringen met innoveren worden zelden vastgelegd, terwijl je er voor volgende projecten van kunt leren om er je voordeel mee te doen. Met de website is geprobeerd lerend vermogen te organiseren door praktijkervaringen te documenteren: welke belemmeringen speelden er bij de ontwikkeling van een innovatie, hoe is daarmee omgegaan en wat is daarvan geleerd? Het doel is met de website mensen te inspireren door te laten zien te zien hoe anderen omgaan met belemmeringen en ook uitnodigen de website aan te vullen met eigen ervaringen.

De werkgroep Innovatieversnelling van het Netwerk Deltatechnologie was actief van 2005 tot 2013 en was gericht op het vinden van manieren om om te gaan met belemmeringen die in een belangrijke rol speelden bij innoveren in de deltatechnologie.

De werkgroep heeft een groot aantal innovatieve projecten onderzocht, met behulp van case studies en vele gesprekken met initiatiefnemers. De vraag was telkens: waar loop je tegenaan, hoe ga je om met obstakels en wat heb je ervan geleerd? Hieruit heeft de werkgroep zes categorieën generieke belemmeringen geformuleerd, met daarvan afgeleid 32 concrete ‘innovatiehobbels’ die op de website terug te vinden zijn. Maar waar je de oorzaken in zes categorieën kunt indelen, bestaan er helaas geen generieke oplossingen. Je zult per project moeten zoeken naar oplossingen. Bijvoorbeeld werken aan de competenties van mensen, of samen kijken naar een geschikt terugverdienmodel voor de financiering. Met behulp van casuïstiek laat de website zien hoe je kunt innoveren.

De werkgroep heeft daarbij via drie sporen geopereerd:

  • Actiespoor
    Actief projecten zoeken die te maken hebben met kansen en belemmeringen bij het verder brengen van innovaties. Experts en waar nodig andere verantwoordelijken bij elkaar brengen om actief een bijdrage te leveren. Voorbeeld is de innovatieve aanbesteding van de zandhonger Oosterschelde waar vooraf experts zijn geconsulteerd om de uitvraag te verbeteren.
  • Evaluatiespoor
    Door het evalueren van projecten en te leren van positieve en negatieve ervaringen een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis in het netwerk. Voorbeeld is de evaluatie van de innovatieve marktvraag rond de toekomstplannen van de Afsluitdijk. Discussies rond intellectueel eigendom, cherry picking en terugverdienmodellen zijn door de werkgroep in een versnelling gebracht door de inbreng van het octrooicentrum  te regelen.
  • Communicatiespoor
    Actief communiceren van de kennis, acties en geleerde lessen via artikelen maar ook bijvoorbeeld tijdens de Innovatie-estafette en uiteraard via deze website.

Onder de tab Kennisbank zijn alle rapporten van de werkgroep opgenomen van de projecten die in deze sporen gelopen hebben