Suppletie Galgeplaat

Sinds de voltooiing van de stormvloedkering eroderen de zand- en slikplaten in het intergetijdengebied van de Oosterschelde (t.g.v. de zogenaamde ‘zandhonger’).  Het natuurlijk evenwicht tussen erosie en sedimentatie is verstoord. Het gevolg is dat de geulen ‘zandhonger’ gekregen hebben en … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Suppletie Galgeplaat

Meerwaarde toevoegen aan experiment in uitvoering

Omschrijving De looptijd van een innovatieprogramma zoals Bouwen met de Natuur is krap om een experiment voor te bereiden, te realiseren en voldoende tijd voor monitoring van effecten te hebben. Interventie Voor de zandsuppletie op de Galgeplaat is aangetikt en … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Meerwaarde toevoegen aan experiment in uitvoering

Transparantie bieden om vertrouwen stakeholders te bieden

Omschrijving Ondernemers in de schelpdiersector twijfelden of bij de uitvoering van het project niet toch te veel sediment in de waterkolom gebracht zou worden. De effecten op de omliggende mosselpercelen vormden de achilleshiel. De uitdaging was met de stakeholders een … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Transparantie bieden om vertrouwen stakeholders te bieden

Omgang met tegengestelde korte en lange termijn belangen stakeholders

Omschrijving De stakeholders in het gebied peripieren tegenstrijdige korte en lange termijn belangen. De schelpdiersector beseft de eigen afhankelijkheid van het goed ecologisch functioneren van het Oosterschelde ecosysteem  de problemen die de zandhonger met zich meebrengen en de noodzaak tot … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Omgang met tegengestelde korte en lange termijn belangen stakeholders