Meerwaardescan bij Beatrixsluis

De capaciteit van de Prinses Beatrixsluis bij Nieuwegein moet worden uitgebreid met een derde kolk. Tegelijkertijd wordt het Lekkanaal aan de oostkant met 40 meter verbreed om de vaarlijnen van de schepen veiliger te maken en om aanlegplaatsen te kunnen … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Meerwaardescan bij Beatrixsluis

Kosten en baten in verkenningsfase lastig in beeld te brengen

Omschrijving Het blijkt moeilijk om voor business cases ook een kosten-batenanalyse (KBA) te maken. Vaak ontbreekt in vroegere fasen de informatie om zo”n KBA op te stellen en daarmee het mogelijke succes van een business case te onderbouwen. De stap … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Kosten en baten in verkenningsfase lastig in beeld te brengen

Bestuurlijk commitment cruciaal

Omschrijving Het is gebleken dat het lastig is om bij de eerste bijeenkomsten van de Meerwaardescan de juiste deelnemers met het juiste mandaat aan tafel te krijgen. Interventie Bilaterale bestuurlijke overleggen (o.a. met wethouders) achteraf. Leereffect Voorafgaand aan het toepassen … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Bestuurlijk commitment cruciaal