INSIDE

In 2001 is een project gestart dat Nederlandse kennisaanbieders op het gebied van dijken (ingenieursbureaus, aannemers en kennisinstituten) heeft uitgedaagd om te komen met ideeën voor innovatieve dijkversterking. Drie innovatieve dijkversterkingtechnieken zijn hieruit ontstaan. Het project (INSIDE) is opgezet door … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor INSIDE

Zoektocht naar experimenteerruimte

Omschrijving Nadat in 2001 de vraagprijs door Rijkswaterstaat was uitgeschreven en drie consortia hun technieken verder mochten uitwerken, heeft het tot 2009 geduurd alvorens de technieken bij een daadwerkelijke dijkversterking gebruikt werden. Het ontbrak aan een persoon die ”zijn’” nek … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Zoektocht naar experimenteerruimte

Verkeerde verwachting over ‘eigendom’ van een innovatie

Omschrijving Voor een marktpartij is het ontwikkelen van een innovatie, een investering in toekomstige werkvoorraad en/ of andere “waarde”. Voor de Inside technieken is dit (zij het in tweede instantie) niet anders geweest: de marktpartijen zijn aan het innovatie proces … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Verkeerde verwachting over ‘eigendom’ van een innovatie

Juridische belemmering voor terugverdienmogelijkheden

Omschrijving Er zijn juridische beperkingen voor het kunnen terugverdienen van innovatie investeringen. Partijen die voorkennis hebben worden in een vervolgfase uitgesloten. Hierdoor is het niet aantrekkelijk om creatief mee te denken in een beginfase. Een belemmering die voortvloeit uit de … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Juridische belemmering voor terugverdienmogelijkheden

Praktijkproef mixed in place en dijkdeuvels

Omschrijving De lekdijk is tussen Kinderdijk en Schoonhoven over grote lengte instabiel. Aan de binnenzijde van de dijk staan vele woningen. Het versterken van deze dijk is zonder de panden te slopen niet eenvoudig. Met de INSIDE kan de dijk … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Praktijkproef mixed in place en dijkdeuvels

Planning en proces weerbarstiger bij innovatie

Omschrijving Binnen het Inside project is het innovatieve karakter van het project onderschat. Een innovatie traject brengt per definitie onzekerheden met zich mee. Onzekerheden in ‘tijd’ en ‘geld’. Door het onderschatten van de grootte van deze onzekerheden ontstond additionele vertraging … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Planning en proces weerbarstiger bij innovatie

Risicomijdend gedrag en verdeling van risico’s

Omschrijving Waterschappen kunnen (al dan niet terecht) terughoudend zijn in het toelaten van nieuwe technieken bij dijkversterkingen. Vaak wordt de terughoudendheid ingegeven door onbekendheid en onzekerheden die gepaard gaan met nieuwe technieken. Ook is de vraag of de nieuwe techniek … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Risicomijdend gedrag en verdeling van risico’s