De Zachte Zandmotoren Friese IJsselmeerkust

Sinds 2010 wordt op een aantal plaatsen langs de Friese IJsselmeerkust geëxperimenteerd met natuurlijke vormen van kustsuppleties.  De context van deze experimenten is het nationale voornemen om het waterpeil in het Markermeer en het IJsselmeer los te koppelen, voor het … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor De Zachte Zandmotoren Friese IJsselmeerkust

Het vinden van fysieke experimenteerruimte

Omschrijving Het vinden van fysieke ruimte om te experimenteren heeft de nodige inspanning gekost. De ambitie was te demonstreren dat Building with Nature ook goed kan werken in gebieden met een beperkte dynamiek (golven, getijden en wind). Het zoekgebied betrof … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Het vinden van fysieke experimenteerruimte

Kennisconstructie: Samenbrengen expertkennis, ervaringskennis en lekenkennis

Omschrijving De kennis die de experts aanleverden conflicteerde op wezenlijke punten met de kennis aanwezig bij partijen en personen in lokale arena’s. Met name bij de voorbereiding van het experiment in Hindeloopen kwam dit naar voren.  Gebrek aan vertrouwen in … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Kennisconstructie: Samenbrengen expertkennis, ervaringskennis en lekenkennis

Vergaren van systeemkennis en omgaan met onzekerheid

Omschrijving De onzekerheid over geschikte locaties, vorm en omvang van de experimentele suppleties was aanzienlijk. Niet enkel ten aanzien van het fysieke systeem, ook ten aanzien van de ambities en agenda’s van het sociale systeem en dus wat betreft een … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Vergaren van systeemkennis en omgaan met onzekerheid

Samenwerken met vergunningverleners

Omschrijving Wet en regelgeving, vergunningen en procedures vormen een belangrijk aandachtsgebied wanneer realisatie van een fysiek experiment in zicht komt. Dat kan zowel leiden tot het over het hoofd zien van belangrijke details bij de voorbereiding alsook tot inschattingen aan … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Samenwerken met vergunningverleners

De verantwoordelijkheid bij mislukking van een experiment

Omschrijving De zandsuppleties werden nadrukkelijk als ‘experimenten’ gepresenteerd. Dit hield in dat expliciet de mogelijkheid werd benoemd dat de experimenten in relatie kunnen falen. Bij Oudemirdummerklif leidde dat tot zorg over de beheersbaarheid en kosten als het experiment niet de … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor De verantwoordelijkheid bij mislukking van een experiment