Aanleg oesterrif in Oosterschelde (Ecoshape – Bouwen met de Natuur)

Sinds de voltooiing van de stormvloedkering eroderen de zand- en slikplaten in het intergetijdengebied van de Oosterschelde (t.g.v. de zogenaamde ‘zandhonger’).  Het natuurlijk evenwicht tussen erosie en sedimentatie is verstoord. Het gevolg is dat de geulen ‘zandhonger’ gekregen hebben en … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Aanleg oesterrif in Oosterschelde (Ecoshape – Bouwen met de Natuur)

Aanhaken bij vraagstukken op bestaande (gebieds-)agenda

Omschrijving De tijdshorizon van een innovatieprogramma zoals Bouwen met de Natuur is krap om  een experiment te realiseren en voldoende tijd voor monitoring van effecten te hebben. De uiteindelijke evaluatie over effectiviteit en daarmee toekomstige toepasbaarheid is binnen dit tijdsbestek … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Aanhaken bij vraagstukken op bestaande (gebieds-)agenda

Omgaan met gebrekkige systeemkennis

Omschrijving Kennis over met name de optimale locaties in relatie tot systeemkenmerken was beperkt.  De belemmering was hoe om te gaan met deze onzekerheid. Interventie Door gebruik te maken van de oordelen van experts is meer, maar onzekere, systeemkennis ontwikkeld. … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Omgaan met gebrekkige systeemkennis

Kennis goed ontwerp experiment beperkt (stabiliteit en kosten)

Omschrijving De beschikbare kennis over met name de optimale ontwerpparameters voor oesterriffen was beperkt. Voorafgaande proeven met riffen van losse schelpen en bio-blokken hadden niet de gewenste effecten opgeleverd. Met name de stabiliteit liet te wensen over. Ook het zicht … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor Kennis goed ontwerp experiment beperkt (stabiliteit en kosten)