Zandhonger Oosterschelde

Na de aanleg van de Deltawerken is het getijvolume van het in- en uitstromend water in de Oosterschelde verminderd. Het gevolg daarvan is het ontstaan van zandhonger: de geulen zijn te diep voor de hoeveelheid water die er door stroomt, ze willen verondiepen.

Voor herstel van het morfologisch evenwicht is 400-600 m3 zand nodig. De doelstelling is door innovatieve suppletiemethoden zoveel mogelijk aanwas en behoud van slikken en schorren in de Oosterschelde te stimuleren voor waterveiligheid, natuur, recreatie en mosselvisserij. Dit tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Meer informatie Klik hier