Rollpave

Rijkswaterstaat heeft tijdens het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst een prijsvraag uitgeschreven voor nieuwe wijze (en techniek) voor onderhoudswerk. Het doel was om oplossingen uit de markt te halen om de weg bij onderhoudswerk sneller in gebruik te kunnen nemen. Rollpave was een van de vier winnende inzendingen.

Oude situatie: Een veel voorkomend onderhoudswerk (afhankelijk van type asfalt en verkeersintensiteit elke 7-12 jaar) is het vervangen van de bovenste laag asfalt, de zgn. deklaag. Die is enkele cm dik. Het asfalt moet ter plaatse op de onderlagen aangebracht worden. Het mengsel moet warm worden aangevoerd, door een zgn. asfaltspreidmachine worden verdeeld over de weg en daarna worden aangewalst, waarna het af kan koelen.

Het idee: De deklaag prefab maken (in de fabriek), en opgerold aanvoeren waarna het eenvoudig kan worden gelegd als ware het vloerbedekking. Het maken van een kwalitatief goede dunne laag asfalt is lastig, maar in een fabriek kan dat onder goed gecontroleerde condities gedaan worden, in tegenstelling tot buiten in het werk.

Rollpave is een dunne deklaag op de rol met een dikte van ca. 3 cm; op- en afrolbaar asfalt. Via inductie kan een snelle hechting van de deklaag aan de onderlaag worden gerealiseerd. Rollpave is een concept van Dura Vermeer Infrastructuur B.V. en SGS INTRON B.V. in het kader van het Rijkswaterstaat innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst.

In een kort proefvak werd aangetoond dat het in principe mogelijk was. Verder bleek een belangrijk neveneffect dat, tengevolge van de goede fabricagecondities, het asfalt zeer goede geluidreducerende eigenschappen had. Hierna zocht WnT naar een plaats binnen RWS om de verdere ontwikkeling van de technologie te faciliteren. In het Innovatieprogramma Geluid (samenwerking van RWS, Prorail e.a.) werden vier proefvakken gepland waarin aspecten als leggen in een bocht, leggen bij lage temperatuur etc. konden worden beproefd. Uiteindelijk zijn in 2006 twee van de vier proefvakken aangelegd.