Oesterriffen dragen bij aan kustbescherming

De laatste jaren is de Building with Nature filosofie verankerd geraakt in de wereld van Waterbouwers en kustbescherming in Nederland. Building with Nature richt zich op een duurzame inrichting van kust-, delta- en riviergebieden, waarbij infrastructuurwerken en kansen voor de natuur hand in hand gaan. Eén concept hieruit zijn de eco-engineers/biobouwers (oesterriffen, schorren, mangroves), die golven kunnen dempen en sediment kunnen vasthouden. Hierdoor kunnen deze biobouwers op bepaalde plekken bijdragen aan een meer duurzame kustverdediding.

In de Oosterschelde zijn pilots uitgevoerd met kunstmatige oesterriffen om na te gaan of ze kunnen worden ingezet om erosie van getijdenplaten tegen te gaan. Schanskorven gevuld met oesterschelpen zijn aangebracht als substraat voor het ontwikkelen van levende oesterriffen. De constructie moet golven remmen, zand vasthouden en biedt mogelijks kansen voor combineren met aquacultuur.

Het wordt tijd om na een aantal pilots over te gaan naar opschaling en internationale expansie. Hierbij willen we centraal zetten het concept van biobouwers; riet, oesters, mosselen, etc. In de workshop MABMC dagen wij de verschillende partijen uit om na te denken hoe dit concept gedragen in de driehoek overheid-markt- kennis de volgende stap kan maken.

Praktijkervaringen:

No items found