MultiWaterWerk iedere keer beter!

MultiWaterWerk (MWW) is gewenst om de vervangingsopgave inhoudelijk goed voor te bereiden, innovaties in te voeren en tegelijk de voordelen van standaardisatie te realiseren. Eigenlijk is MWW de schutsluis van de 21ste eeuw. Een kunstwerk dat water keert, schepen schut maar ook watermanagement als functie in zich bergt en wordt gevisualiseerd met een MWW app.

De kiem voor MWW is gelegd tijdens een LEF sessie in april 2011 van het Corporate Innovatie Programma. Jaap Boneveld (van Hattum en Blankevoort) en Jan Dirk van Duijvenbode (Innovatie & Ontwikkeling RWS|DI) pakten door en brachten mensen bij elkaar in de gouden driehoek van Markt & Kennis & Overheid.

In 2012 stelde CIP via Deltares middelen beschikbaar voor een aantal LEF sessies, een STORM sessie en een nadere uitwerking door van Hattum en Blankevoort , ipv delft en Deltares. Het inspirerende resultaat is opgeleverd onder leiding van Ida de Groot van Deltares in juli 2012: MULTIWATERWERK  – VERKENNING VERVANGINSOPGAVE VAN DE NATTE KUNSTWERKEN.

Het concept MWW voorziet op de eerste plaats in een splitsing tussen het ontwerp en de realisatie van het kunstwerk. Steek voldoende tijd en energie t in een goed doordacht basisontwerp. Vervolgens kunnen een groot aantal werken hierop worden gebaseerd. Hierdoor valt winst te behalen in o.a. de ontwerpkosten, de standaardisatie van onderdelen en bouwwijze.

MWW vereist een nieuw type aanbestedingsproces. Het idee is om 3 ontwerpallianties te vormen (met RWS, ingenieursbureaus en bouwbedrijven) die in concurrentie werken aan een optimaal basisontwerp voor het MWW.

Door het MWW ontwerp meerdere keren toe te passen wordt efficiency bereikt in het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud van natte kunstwerken.

Op basis van de inventarisatie van 130 bestaande schutsluizen (in beheer van RWS) denken wij dat de keuze voor een beperkt aantal MWW-en reëel is(zie afbeelding blz 25):

  • 8 meter breed schip: Klasse I en II vormen samen de kleine MWW klasse
  • 12 meter breed schip : Klasse III, IV, Va en Vb vormen samen de midden MWW klasse
  • 24 meter breed schip: Klasse VIb is de grote MWW klasse
  • 48 meter breed schip: Klasse VIIb is de grootste MWW klasse

Uit de STORM analyse blijkt dat de verwachte waarde van MWW standaardisatie ligt tussen €10 en €130 miljoen, afhankelijk van welke maatregelen genomen worden om MWW toe te passen. Het meenemen van uitbreidingsopties kan een extra waarde opleveren van €70 miljoen vanwege toekomstige besparingen indien bij sommige sluizen besloten wordt tot uitbreiding.

Praktijkervaringen:

No items found