Meerwaardescan bij Beatrixsluis

De capaciteit van de Prinses Beatrixsluis bij Nieuwegein moet worden uitgebreid met een derde kolk. Tegelijkertijd wordt het Lekkanaal aan de oostkant met 40 meter verbreed om de vaarlijnen van de schepen veiliger te maken en om aanlegplaatsen te kunnen realiseren.

De verantwoordelijke partij voor uitvoering is Rijkswaterstaat. Het project moet worden gerealiseerd voor 2020 binnen een budget van circa € 200 miljoen. Het project bevindt zich anno 2010 in de planfase, waarbij het voorkeursalternatief nog niet geheel is dichtgetimmerd.
Om mogelijke business ideas rondom dit project te verkennen en uit te werken tot aantrekkelijke business cases, zijn drie interactieve sessies georganiseerd. In de eerste sessie heeft het projectteam samen met de stakeholders verkend welke kansrijke combinaties en dus business ideas er zijn. Tijdens de sessie wordt ook verkend welke business ideas potentie hebben om haalbare businesscases te worden. De opzet van de eerste sessie is energievol en out-of-the box denken wordt gestimuleerd, waarbij tegelijkertijd de realistische en wenselijke ideeën worden geselecteerd. In een daarop volgende sessie zijn de meest kansrijke (tussentijds uitgewerkte) business cases bediscussieerd en zijn afspraken gemaakt voor een mogelijk vervolg dat op een (bestuurlijk) mandaat kan rekenen.

Zo ontstaat een springplank voor de geïnteresseerde stakeholders om shareholders te worden van kansrijke businesscases. In de laatste- en derde sessie geven de bestuurders van de relevante partijen aan met welke business cases ze willen doorgaan. Stakeholders zijn dan shareholders geworden.