IP onboard communicatie

Recentelijk zijn door Vingtor Marine enkele nieuwe productlijnen gelanceerd, die gebaseerd zijn op Power over Internet en via IP worden aangesloten.Theunissen Technical Trading BV (TTT) tracht deze innovatieve systemen, die tesamen vallen onder de noemer onboard communcatie, in de Nederlandse markt voor scheepsbouw en offshore te vermarkten. De IP-basis voor bijvoorbeeld een gecombineerd telefonie, omroep-, infotainment en CCTV systeem betekent in de eerste plaats een nieuw medium, waarover de communicatie plaatsvindt: een IP netwerk in plaats van een conventioneel netwerk. Vaak betekent dit ook een fysiek andere bekabeling (bijvoorbeeld Cat-5 of Cat-7 kabel).

De innovatie

De introductie van dit nieuwe medium betekent in de eerste plaats dus een vervanging van een bestaande verbindingstechnologie. Daarnaast volgt uit die nieuwe technische basis echter impliciet ook een basis voor systeeminnovatie. Het IP-netwerk maakt het mogelijk, meerdere voorheen losse systemen compleet te integreren. Losse onderdelen in het netwerk worden bovendien intelligent: ze zijn traceerbaar, lokale informatie kan centraal worden uitgelezen, er kan verbinding tot stand worden gebracht tussen alle willekeurige systeemonderdelen, er kan eenvoudig contact worden gemaakt met externe apparatuur die tevens op IP gebaseerd is, er kan op afstand monitoring, reparatie en upgrading van systemen plaatsvinden en zo meer.