Innovatielocaties

Bedrijven zoeken experimenteerruimte om te laten zien dat hun innovatie werkt.
Provincie Zeeland wil proeftuin en etalage zijn voor het innovatief omgaan met veiligheid bij een veranderend klimaat. En daarbij een vitale economie en veerkrachtige ecologie bevorderen.

Er zijn al veel voorbeelden waar dat lukt. Die zijn zichtbaar gemaakt met informatieborden en door de website www.innovatielocaties.nl  Daar is inhoudelijke en zakelijke informatie te vinden die gebruikt kan worden in projecten.