Global Flood Observatory

Mw. Villars houdt zich al jaren bezig met aardobservatie ten behoeve van grootschalige studies naar waterkwaliteit (algengroei en slibconcentraties). Het gaat daarbij om het combineren van verschillende informatiebronnen, zoals 1) satelliet informatie, 2) voorspellingen (berekeningen) en 3) in situ metingen. Met deze achtergrond aan kennis en ervaringen houdt ze zich nu bezig met het in kaart brengen van overstromingen door middel van satelliet informatie. Het project Global Flood Observatory wordt gefinancierd door FC2015 programma en is nu in zijn 2e jaar. De vraag is hoe het project verder ontwikkeld kan worden, zowel in inhoudelijk als financieel-organisatorisch opzicht.