Dijkdenken

Een dijk van een ontdekking.

Dit is een project binnen het waterschap Aa en Maas

In het voorjaar van 2011 besloot de directie van Waterschap Aa en Maas dat er een verkenning zou worden gemaakt naar ander type gebruik op- en rondom de Maasdijk. De indruk bestond dat er méér mogelijk is met deze unieke plekken dan deze alleen in te zetten voor waterveiligheid. Heel belangrijk, maar anno 2011 stelt de samenleving meer eisen aan een overheid dan slechts het beheren en uitvoeren van deze taken.

Het idee bestond dat op het vlak van duurzaamheid, innovatie en recreatie winst kon worden behaald waardoor de ruimtelijke kwaliteit in de door ons beheerde gebieden voor meer mensen zichtbaar zou worden. Het benutten en gebruik maken van kansen!

Waterschap Aa en Maas hecht veel waarde aan een open dialoog met de buitenwereld en onderzoekt graag nieuwe mogelijkheden waarmee burgers kunnen worden betrokken in processen. Er zijn tegenwoordig verschillende technische mogelijkheden waarmee in korte tijd een hoge respons kan worden ontwikkeld op een visievraagstuk. In de zomer van 2011 lanceerde Waterschap Aa en Maas een online prijsvraag waarin studenten en young professionals in Nederland gevraagd werden met het waterschap mee te denken over innovatieve, creatieve en duurzame concepten die mogelijk zijn op- en rondom de Maasdijk. Deze techniek noemt men in vakjargon ´crowdsourcing´. Op die manier wordt bottom-up aan ideevorming gedaan.

Praktijkervaringen:

No items found