De Zachte Zandmotoren Friese IJsselmeerkust

Sinds 2010 wordt op een aantal plaatsen langs de Friese IJsselmeerkust geëxperimenteerd met natuurlijke vormen van kustsuppleties.  De context van deze experimenten is het nationale voornemen om het waterpeil in het Markermeer en het IJsselmeer los te koppelen, voor het IJsselmeer wordt aan een peilstijging en fluctuatie van het waterpeil gedacht. In dat kader heeft Ecoshape Building with Nature het initiatief genomen om voor de Friese kust drie zand suppletie experimenten te realiseren. Deze richten op kustveiligheid (voor de kust bij Oude Mirdummerklif), nieuwe kansen voor natuur en vernieuwing van natuur (voor de kust van de Workummerwaard)  en nieuwe kansen voor de recreatiesector (voor de kust van Hindeloopen). De experimenten voor de Workummerwaard en voor de Oude Mirdummenklif zijn gerealiseerd, de focus rond het experiment voor Hindeloopen is tijdens de voorbereiding bijgesteld. Nieuw uit de lokale gemeenschap verkregen kennis gaf tijdens de voorbereiding aanleiding tot eerst een modelstudie in het systeem ter plaatse uit te voeren.