Belemmeringen

Belemmering: belemmeringen zijn geïdentificeerd als uitkomsten van het H2O artikel ‘Innoveren in de deltatechnologie:omgaan met belemmeringen als essentie van vernieuwing’ en de Belemmeringenscan waarin een groot aantal interviews is gehouden met overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. In totaal zijn er zes belemmeringen, die het innoveren in de GWW vertragen. Deze belemmeringen zijn generiek geformuleerd.