Urgentie

Het creëren van urgentie levert spanningen op tussen de partijen uit de driehoek. Het is voor bestuurders in overheid en bedrijfsleven vaak moeilijk verder te kijken dan hun bestuursperiode (meestal 4 jaar), terwijl veel innovatieopgaven en transities (systeeminnovaties) verder weg in de tijd liggen. Kenniswerkers van kennisinstellingen maar ook binnen overheid en bedrijfsleven zien vaak wél dat innovatie op korte termijn noodzakelijk is om later niet met de problemen te zitten, maar handelen er niet direct naar.

Lessen

  1. Frame de innovatie als veelbelovend voor urgente problemen  bij de probleemeigenaar.
  2. Zoek gedreven enthousiaste  champions die anderen kunnen inspireren en meenemen.
  3. Tracht lange termijn knelpunten en korte termijn baten overtuigend te verbinden.

Tips

Hoe creëer je gevoeligheid voor belangen en argumenten?

Bestuurders hebben andere belangen dan professionals. Zij denken vaak in kortere termijnen, zijn wel probleemeigenaar van een aantal issues.

Besef dat professionals, waaronder  ambtenaren, soms pas in beweging komen als de leiding daartoe het signaal geeft.

Besef dat sommige partijen zullen denken in termen van risico, veiligheid, en schade en denken dat daar niets tegenover staat of dat de opbrengsten ergens anders terechtkomen dan de gevolgen van risico’s.

Bedenk wat de argumenten zijn waarvoor bestuurders en andere doelgroepen gevoelig zijn.

Wat is de kracht van een goed verhaal?

Ook hier geldt (zoals bij Experimenteerruimte) ontwikkel en vertel een goed verhaal dat de noodzaak tot het NU ondernemen van actie (door middel van een innovatie initiatief) helder en vanuit meerdere perspectieven, verwoord.