Over deze site

Doel van de site

Ervaringen met innoveren worden zelden vastgelegd, terwijl je er voor volgende projecten van kunt leren om er je voordeel mee te doen. Met de website is geprobeerd lerend vermogen te organiseren door praktijkervaringen te documenteren: welke belemmeringen speelden er bij de ontwikkeling van een innovatie, hoe is daarmee omgegaan en wat is daarvan geleerd? Het doel is met de website mensen te inspireren door te laten zien te zien hoe anderen omgaan met belemmeringen en ook uitnodigen de website aan te vullen met eigen ervaringen.

De werkgroep Innovatieversnelling van het Netwerk Deltatechnologie was actief van 2005 tot 2013 en was gericht op het vinden van manieren om om te gaan met belemmeringen die in een belangrijke rol speelden bij innoveren in de deltatechnologie.

De werkgroep heeft een groot aantal innovatieve projecten onderzocht, met behulp van case studies en vele gesprekken met initiatiefnemers. De vraag was telkens: waar loop je tegenaan, hoe ga je om met obstakels en wat heb je ervan geleerd? Hieruit heeft de werkgroep zes categorieën generieke belemmeringen geformuleerd, met daarvan afgeleid 32 concrete ‘innovatiehobbels’ die op de website terug te vinden zijn. Maar waar je de oorzaken in zes categorieën kunt indelen, bestaan er helaas geen generieke oplossingen. Je zult per project moeten zoeken naar op maat gesneden oplossingen voor dat specifieke geval. Dat betekent niet dat je daarvan niet kan leren. Met behulp van casuïstiek laat de website zien hoe je kunt innoveren.

Hoe is de site opgebouwd?

Boven aan de site staan verschillende tabbladen, die de toegangspoorten tot de site vormen:

  1. Belemmeringen; bij deze optie wordt de site benaderd vanuit welke generieke belemmeringen er tijdens een innovatieproject voor kunnen komen. Elke belemmering kent verschillende innovatiehobbels.
  2. Innovatiehobbels; dit zijn specifieke verschijningsvormen van de generieke belemmeringen. Elke belemmering kent vier tot zeven innovatiehobbels.
  3. Project; bij deze optie wordt de site benaderd per specifiek project. De praktijkervaring geeft aan welke belemmeringen er tijdens een specifiek project zijn ervaren, hoe daarmee is omgegaan en wat ervan is geleerd.
  4. Kennisbank: Hieronder zijn de rapporten opgenomen van de projecten die in de werkgroep Innovatieversnelling gelopen hebben en mogelijk voor u interessant zijn.

uitleg

Doe mee: draag zelf praktijkervaringen aan!

Waarom een bijdrage leveren? De site helpt om kennis in de sector en in de driehoek te delen. Met deze kennis kan men beter worden in het uitvoeren van projecten door zich bewust te worden van belemmeringen die in het innovatieproces ontstaan. Om buiten te winnen, moet je binnen beginnen. De site helpt om op deze manier inzicht en bewustwording te creëren, waarbij experts kun ervaring kunnen delen en van elkaar kunnen leren.

Hebt u een interessant innovatieproject waarover u de leerervaringen wilt delen?

Daar zijn we heel blij mee en de rest van innoverend Nederland op het gebied van deltatechnologie ook! Wat hebben we nodig?

  • Informatie over het project. Beschrijf daarin duidelijk het innovatieve karakter van het project. Optioneel: stuur een plaatje + eventueel documenten mee (let op copyrightwet).
  • Informatie over de praktijkervaring

Vul het doe mee formulier in!

Voor vragen kunt u contact op nemen met TKI Deltatechnologie: https://tkideltatechnologie.nl/contact/